O NAS

O NAS

Fundację Educato założyli Tomasz Zoń i Paweł Napora na początku 2015 roku. Nazwa fundacji pochodzi od łacińskiego educatio czyli wychowanie - wspieranie rodziców, opiekunów i nauczycieli w procesie kształtowania dzieci i młodzieży, ich wszechstronnego rozwoju, zarówno umysłowego jak i fizycznego. W swoich działaniach nie zapominamy również o osobach dorosłych i seniorach, których chcemy wspierać w ich wysiłkach samokształcenia i rozwoju.

Fundacja swoje działania realizuje m.in. poprzez:

  • organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, konferencji, staży, praktyk i wyjazdów studyjnych, działań edukacyjnych w kraju i za granicą,
  • organizację wyjazdów, wymian i turnusów grup dzieci i młodzieży z Polski i zza granicy,
  • organizację wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i naukowych
  • propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych,
  • gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowych i kulturalnych
  • samorządowych oraz niepublicznych.
  • realizację programów i kampanii społecznych

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w naszych przedsięwzięciach!

Tomasz Zoń

Prezes Fundacji

Paweł Napora

V-ce Prezes Fundacji

Dr Edward Wąsiewicz

Przewodniczący Rady Fundacji

Barbara Pisarska - Gubernat
Magdalena Razik – Trziszka
Aleksandar Jevtimov
Jarosław Okulicz-Kozaryn