DSC_1508

The „Movement for everyone 2015” Project

Posted on Posted in PROJECTS

Projekt „Ruch dla każdego 2015” realizowany przez Fundację Educato przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego umożliwia niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży bezpośredni kontakt z przyrodą i z końmi poprzez zajęcia w stadninie koni „Victor” w Siedlcu koło Wrocławia.

W trakcie pobytu w stadninie dzieci i młodzież korzysta z przejażdżek bryczką po okolicy, jazdy na koniach i kucykach, zapoznaje się z historią i rolą koni w życiu człowieka, ogląda stajnie, ujeżdzalnie, etc. oraz bierze udział w karmieniu koni. Jednym z najważniejszych elementów pobytu w stadninie są zajęcia z zakresu hipoterapi prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską i fizjoterapeutyczną. Zajęcia, w zależności od pogody, odbywają w terenie lub w dużej, krytej ujeżdżalni.

Zajęcia z hipoterapii stanowią jeden z elementów rehabilitacji, z której mogą korzystać osoby: upośledzone umysłowo, z deficytami rozwojowymi, z uszkodzeniem analizatorów (wzrok, słuch), niedostosowane społecznie.

W ramach projektu realizowanych jest 10 wycieczek dla 170 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, w szczególności ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Zespołów Szkół Specjalnych, organizacji pozarządowych oraz WTZ-ów, z Dolnego Śląska.

Projekt promuję turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku oraz ma na celu doraźną pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez organizację czasu wolnego ich podopiecznym.

Stadnina koni „Victor” w Siedlcu koło Wrocławia: http://www.stadninavictor.pl/

Project Manager:

Paweł Napora

Projekt realizowany przy współpracy

DolnySlask Niemabarier educato