fundacja educato

Ruch dla każdego 2015 – fotorelacja z projektu

Posted on Posted in aktualności, projekty

Ruch dla każdego 2015

„Ruch dla każdego 2015” to projekt zrealizowany przez Fundację Educato przy wsparciu Urzędu

Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Umożliwiał on niepełnosprawnym dzieciom i

młodzieży bezpośredni kontakt z przyrodą i z końmi poprzez zajęcia w stadninie koni „Victor” w Siedlcu

koło Wrocławia (www.stadninavictor.pl).

W trakcie pobytu w stadninie dzieci i młodzież korzystała z przejażdżek bryczką po okolicy, jazdy na

koniach, zapoznaje się z historią i rolą koni w życiu człowieka, oglądała stajnie, ujeżdżalnie, etc. oraz

brała udział w karmieniu koni. Jednym z najważniejszych elementów pobytu w stadninie buły zajęcia z

zakresu hipoterapii prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę trenerską i

fizjoterapeutyczną oraz wolontariuszy. Zajęcia, w zależności od pogody, odbywały się w terenie lub w

dużej, krytej ujeżdżalni.

W ramach projektu zorganizowano 10 wycieczek do Stadniny koni „Victor” w Siedlcu, w których udział

wzięło 170 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 34 opiekunów z 9 placówek (Specjalnych

Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Zespołów Szkół Specjalnych, organizacji pozarządowych oraz

WTZ-ów) z 8 powiatów woj. dolnośląskiego.

Projekt promuję turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku oraz ma na celu

doraźną pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych poprzez organizację czasu wolnego ich

podopiecznym.

Koordynator projektu: Paweł Napora